Eettinen ohjeistus

Yhdistyksen jäsenet ovat sitoutuneet toimimaan eettisten ohjeiden perusteella.