Uutiset

Yhdistyksen tarkoitus

Suomen Patenttiasiamiesyhdistys (SPAY) on teollisoikeuksien ammattilaisten yhdistys. Jäseneksi pääsee kokeneet patentti-, tavaramerkki- tai mallioikeusasiamiehet

Tietyllä pätevyysvaatimuksilla pyritään takaamaan, että yhdistyksen jäsenet ovat kokeneita ja päteviä asiamiehiä, jotka parhaalla mahdollisella tavalla valvovat toimeksiantajiensa etuja ja noudattavat toiminnassaan hyvää ammattietiikkaa. 

Yhdistys toimii jäsenten yhteisenä foorumina valvoen jäsenkuntansa yleistä ammattietua ja edistäen jäsentoimistojen välistä yhteistyötä. 

Immateriaalioikeuksien kehittämiseksi yhdistys on tiiviissä vuorovaikutuksessa eri viranomaisten kanssa.

Auktorisoidut asiamiehet ja asiamiesrekisteri

Yhdistyksen jäsenet ovat teollisoikeusasiamiehistä annetun lain mukaan auktorisoituja patentti-, tavaramerkki- tai mallioikeusasiamiehiä. Teollisoikeusasiamiehen ammattinimikettä saa käyttää henkilö, joka on patentti-, tavaramerkki ja mallioikeusasiamies.

Lue lisää Teollisoikeusasiamieslautakunnan ylläpitämästä asiamiesrekisteristä Patentti- ja rekisterihallituksen sivuilta.

Liity jäseneksi

Jäsenenä pääset osallistumaan yhdistyksen tapahtumiin ja saat mahdollisuuden osallistua IPR-alan kehittämiseen yhteistyössä eri sidosryhmien kanssa.